راهنمای محققین

مدارک موردنیاز

 1. تصویر کارت ملی صاحب یا صاحبان اثر.
 2.  تصویر حکم کارگزینی اعضای هیأت علمی و برای اعضای غیر هیأت علمی تصویر آخرین مدرک تحصیلی.
 3. فایل نهایی اثر مطابق با شیوه‌نامه انتشارات دانشگاه (در کتاب ترجمه‌ای، ملاک ساختار اثر، منبع به زبان اصلی است).
 4. در کتاب‌های ترجمه‌ای، ارسال فایل PDF اثر به زبان اصلی.
 5. در کتاب‌های تألیفی معادل انگلیسی عنوان اثر و مؤلفین.
 6. متن پشت جلد کتاب (بین 100 تا 300 کلمه به صورت جامع).
 7. کاربرگ تکمیل شده اصالت اثر (برای دریافت کاربرگ خام اینجا کلیک کنید).
 8. کاربرگ تکمیل شده درخواست انعقاد قرارداد (برای دریافت کاربرگ خام پردیس مرکزی اینجا کلیک کنید// برای دریافت کاربرگ خام پردیس خواهران اینجا  را کلیک کنید).
 9. در خصوص انتشار پارسای خارج دانشگاه، ارائه موافقت دانشگاه مبدأ الزامی است.
 10. در خصوص پارساهای دانشگاه، نیازی به کاربرگ ارزیابی نبوده و ارائه صورتجلسه دفاع کفایت می‌نماید.
 11. در خصوص کتب چاپ مشترک با سازمان‌ها، ارائه کامل اطلاعات طرف دوم قرارداد، رابط و توضیحات مربوط به نحوه چاپ و توافقات الزامی است.
 12. برای درخواست‌های طرح‌های پژوهشی، پرسشنامه طرح‌های پژوهشی تکمیل و ارسال شود (برای دریافت پرسشنامه خام اینجا را کیلک کنید).

 

شیوه تنظیم ساختار کتاب

به منظور تسریع در آماده‌‌سازی اثر برای نشر و حفظ کیفیت آن، خواهشمند است ملاحظات زیر را به هنگام آماده‌سازی اثر برای ارائه به دفتر انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام رعایت فرمایید:

1. به گونه‌ای نسبت به اصلاح محتوایی و شکلی اثر اقدام نمایید که اثر به هنگام ارایه نهایی باشد و رابطه پدید آورنده با اثر قطع گردد. این امر به تسریع فرآیند اجرایی کمک می‌کند. امکان اعمال اصلاحات مکرر بر روی نسخه‌های تایپی و صفحه‌آرایی شده، وجود ندارد.

2. کلیه اطلاعات لازم برای نشر اثر، بصورت یکباره ارایه شود از آن جمله:
2-1. متن روی جلد به فارسی و انگلیسی که شامل پدیدآورندگان و عنوان اثر می‌باشد (چنانچه عنوان فارسی در فرآیند چاپ تغییر مختصری پیدا کند عنوان انگلیسی نیز باید توسط نویسنده تغییر یابد).
2-2. متن پشت جلد (معرفی اجمالی اثر)   
2-3. چکیده
2-4. فهرست مطالب
2-5. فهرست‌ نمودارها، جداول و شکل‌ها
2-6. مقدمه مؤلف/مترجم
* مقدمه استاد راهنما، در صورتی که قرار است نام ایشان هم در اثر آورده شود.
2-7. ضمایم (در صورت وجود)

3. ارجاعات اثر لازم است با شیوه واحد سازمان‌دهی و نگاشته شده باشد:
3-1. در آثار ترجمه‌ای، شیوه اثر اصلی ملاک است.
3-2. در آثار تحقیقاتی (اعم از مجموعه مقالات یا اثر مستقل) به صورت زیر عمل شود:
3-2-1. روش ارجاع درون متنی برای منابع استفاده شده در متن. مثال فارسی: (مطهری، 1380: 50)؛ مثال عربی: (مجلسی، 1403ق، ج 3: 62)؛ مثال انگلیسی: (Thomas, 1993: 33)
3-2-2. روش ارجاع پی‌نوشت برای توضیحات تکمیلی‌ای که در متن نمی‌توان آورد را به یادداشت‌ها منتقل کنید. یادداشت‌ها در آخر اثر و پس از نتیجه‌‌گیری می‌آیند. شماره مربوط به یادداشت‌ها لازم است در قلاب و درشت باشد. مانند [1]، [2]
3-2-3. معادل اسامی و واژگان مهم به انگلیسی و زبان‌های دیگر در پی‌نوشت یا پانویس بیاورید.
3-2-4. شیوه تقسیم‌بندی مطالب به صورت «بخش» و «فصل» باشد. در صورت نیاز می‌توان از هر دو عنوان استفاده کرد (بخش و در ذیل آن فصول) و در غیر آن تقسیم‌بندی بر مبنای فصل باشد.
توجه. «بخش» از فصل اعم بوده و هر بخش شامل چند فصل می‌شود.

4. شیوه تقسیم‌بندی فصول با «شماره» باشد و از عناوینی چون گفتار، باب و ... استفاده نشود.
4-1. برای هر فصل از سیستم شماره‌ای به شکل زیر استفاده کنید:
فصل اول. ..................
مقدمه
1. تیتر
1-1. تیتر
1-2. تیتر
1-2-1. تیتر
....................
جمع‌بندی
4-2. استفاده بیش از سه رقم مناسب نیست. در صورت نیاز به دسته‌بندی بیشتر، از عناوینی چون اول. دوم. سوم. و... یک. دو. سه، ... و الف. ب. ج. و... استفاده شود.
4-3. در شماره‌ها و سایر عناوین، از نقطه برای تفکیک رقم از تیتر استفاده شود. مثلاً:
1. رویکردها
1-1. رویکرد ایجابی
1-2. رویکرد سلبی
4-4. در این سیستم هیچ تیتری در اثر فاید شماره عددی و یا حروفی نیست.
5. هر فصل لازم است مشتمل بر موارد زیر باشد:
5-1. مقدمه (توجه: مقدمه در اول هر فصل آمده و لازم نیست شماره داشته باشد)
5-2. متن (که با سیستم شماره‌ای، تیترهای اصلی، فرعی، فرعی‌تر آن متمایز می‌شود)
5-3. جمع‌بندی فصل (هر فصل یک جمع‌بندی کوتاه دارد. جمع‌بندی لازم نیست شماره داشته باشد)

6. اثر لازم است یک نتیجه‌گیری مستقل در آخر داشته باشد.

7. فهرست منابع لازم است با ملاحظات زیر نوشته شود:
7-1. کل منابع مورد استفاده شده و یا ارجاع داده شده، در آن باشد و از آوردن منابع استفاده نشده در متن خودداری شود (کامل بودن فهرست منابع).
7-2. منابع به دو بخش فارسی ـ عربی و لاتین تقسیم شود و به ترتیب گفته شده بیاید.
7-3. فهرست منابع بر اساس حروف الفباء تنظیم شده باشد.
7-4. شیوه نگارش استاندارد و به صورت زیر باشد:
7-4-1. برای کتاب: مطهری، مرتضی (1380)، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران: صدرا.
توجه. به کاربرد خط تیره، ویرگول، ذکر سال در پرانتز، پر رنگ بودن عنوان، دو نقطه و نقطه آخر جمله دقت شود.
7-4-2. برای مقاله: مطهری، مرتضی (1380)، «حکومت اسلامی» ، فصلنامه پیام اسلام، سال 2، شماره 3، صص 30-10.
توجه(1). به کاربرد خط تیره، گیومه برای عنوان مقاله، ویرگول‌ها، پررنگ بودن عنوان نشریه، ذکر سال و شماره، ذکر صفحات مقاله (کل صفحات) و نقطه آخر سطر توجه شود.
توجه(2). در هر مورد اگر اطلاعات بیشتری باشد می‌توان مطابق استاندارد روش ذکر شده و در محل‌های مربوط اضافه کرد. مانند مترجم که پس از عنوان اثر می‌آید، یا جلد که در آخر جمله می‌آید.
توجه(3). در خصوص سال‌های قمری و میلادی، می‌بایست از (ق ـ و ـ م) استفاده شود. مثال: (1425ق) و (1927ق)
توجه(4). برای کتب ترجمه‌ای، منابع کتاب اصلی،‌ عیناً آورده شود.

8. متن نهایی مشتمل بر موارد زیر تهیه و ارایه شود:
8-1. متن اثر که با word xp و یا word 2010 تایپ شده است. (در قالب یک عدد CD)
8-2. در صورت نیاز، متن کاغذی که پرینت شده و به همراه CD ارایه شود.

9. محقّق/محقّقین (در مجموعه مقالات) /مترجم، ملزم می‌باشد تا نسبت به ارائه خلاصه‌ای از طرح (حدوداً 300 تا 500 کلمه)، متن پشت جلد (حدوداً 100 تا 150کلمه)، بیوگرافی علمی (حدوداً 50 تا 100 کلمه) و تصویری از خود (به‌صورت فایل) اقدام نماید. در صورتی که مجری نسبت به درج بیوگرافی علمی و تصویر خود در پشت جلد کتاب موافق نباشد، می‌بایست مراتب را کتباً اعلام نماید.

10. نمودارها و جداول کنترل گردد و کاستی‌ای نداشته باشد. (از حیث طراحی و اطلاعات)

11. از کپی نمودن جدول، نمودار یا نقشه و الصاق آن به متن خودداری شود. جداول و نمودارها باید طراحی شده و نقشه‌ها نیز اسکن شود. در غیر این صورت کیفیت اثر به شدت کاهش می‌یابد.

12. کلیه جداول، نمودارها و نقشه‌ها لازم است «شناسه مستقل» داشته باشند. مثلاً:
     جدول شماره (1):                نقشه شماره (1):                  نمودار شماره (1):
 درصد رشد ناخالص ملی     وضعیت مقایسه‌ای مشروعیت      روندهای جهانی در حوزه حقوق
توجه(1). جداول، نمودارها و نقشه‌ها باید شماره‌هایشان مستقل و بصورت مسلسل از 1 آغاز شود.
توجه(2). محل درج شناسه هر جدول، نقشه یا نمودار در زیر آن می‌باشد.

13. متن ارایه شده حتماً شماره صفحه داشته باشد تا ترتیب مطالب مشخص گردد.

14. در خصوص، آیات، روایات و... سایر جملات عربی، اصل بر ذکر «ترجمه» آنها درون متن و در صورت نیاز نگارش عربی آنها در پاورقی صفحه است. لذا از درج آنها در متن خودداری شود، مگر در موارد ضروری که به طور طبیعی اندک و خاص خواهد بود.

15. نقل قول‌های مستقیم در سطور کوتاه‌تر و متمایز از متن باشند. در خصوص نقل قول‌های درون متن حتماً از گیومه در ابتداء و انتهای آنها استفاده شود.

16. در ارجاعات لازم است، صفحات مورد استناد حتماً ذکر شود و از ارجاعات عام و غیر دقیق خودداری شود. به‌ویژه در نقل قول‌های مستقیم که ذکر صفحه مشخص ضروری است.

17. در ذکر منابع لاتین دقت شود که: در مقام نگارش عناوین کتب، یا نشریات حروف اول کلمات همه بزرگ باشد. مثلاً حروف T و S در عنوان کتاب زیر.

    Gray, Colin (2000) The Strategy. ….

اما در مقام نگارش عنوان مقاله، فقط حرف اول عنوان مقاله بزرگ است و مابقی با حروف کوچک (مثلاً: T بزرگ باشد ولی w و o کوچک باشد.)

    Gary, Colin (2001) "The word order" , ….

18. منابعی که در انتهای کتاب به صورت لاتین آمده است، در درون متن نیز می‌بایست به لاتین آورده شود.

 

راهنمای سامانه

جهت راهنمایی از نحوه عملکرد سامانه نشریه اینجا را کلیک کنید.