- نشانی: ایران، تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، معاونت پژوهش و فناوری، اداره کل نشر و ترویج آثار علمی. کدپستی: 1465943681

- نشانی پست الکترونیک: press@isu.ac.ir

- شماره تماس:

       - پردیس مرکزی: 9-88094001-021
              - انتشارات:
                         * آقای دکتر سیدمجتبی امامی (مدیر مسئول انتشارات و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه)
                         * آقای دکتر رضا میرزاخانی (مدیر کل)
                         * آقای رضا دیبا (مدیر): داخلی 751
                         * آقای رضا عبدالهی (کارشناس امور قراردادها و نشر): داخلی 749
                         * آقای محمد روشنی (کارشناس نشر): داخلی 750
              - اداره کل خدمات و تشکل‌های پژوهشی: 
                         * آقای دکتر محمد نعمتی (مدیر کل)
                         * آقای عباس پورحسن (کارشناس امور قراردادها): داخلی 623
              - دانشکده اقتصاد:
                         * آقای دکتر حسن کیایی (معاون پژوهشی)
                         * آقای رضا محمدزاده کاردر (کارشناس): داخلی 483
              - دانشکده مدیریت:
                         * آقای دکتر محمد نوروزی (معاون پژوهشی)
                         * آقای سیدمهدی احمدی (کارشناس): داخلی 341
              - دانشکده سیاسی:
                         * آقای دکتر جبار شجاعی (معاون پژوهشی)
                         * آقای دکتر سید علی لطیفی (کارشناس): داخلی 351
              - دانشکده حقوق:
                         * آقای دکتر طاهر حبیب‌زاده (معاون پژوهشی)
                         * آقای محمد هاشمی (کارشناس): داخلی 382
              - دانشکده ارتباطات:
                         * آقای دکتر محسن لب‌خندق (معاون پژوهشی):
                         * آقای حافظ شجاعی (کارشناس): داخلی 280
              - دانشکده الهیات:
                         * آقای دکتر مهدی ایزدی (معاون پژوهشی)
                         * آقای امین عباس‌پور (کارشناس): داخلی 372
              - مرکز زبان: 
                         * آقای دکتر محمدمهدی رضایی (معاون برنامه‌ریزی)
                         * آقای مهدی میرزایی (کارشناس): داخلی 742
              - مرکز رشد:
                          * آقای حسین سرآبادانی (مدیر)
                          * آقای میثم اخلاقی (مسئول دفتر): داخلی 518
              - دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله مهدوی‌کنی(ره):
                          * آقای دکتر عادل پیغامی (رئیس)
                          * آقای روح‌الله رستگار (کارشناس): داخلی 731
       - پردیس خواهران: 22094903-021
                          * خانم دکتر محیا صفاری‌نیا (معاون پژوهش و فناوری پردیس)
                          * خانم دکتر فاطمه صادق‌زاده (مدیر کل پژوهش)
                          * خانم الهه حاجیان حیدری (مدیر)
       - پشتیبانی سامانه: 88094924-021
                          * آقای عباس پورحسن (مدیر سامانه)
                                   لطفاً پیش از تماس با پشتیبانی نکات ذیل مدنظر باشد:
                                        1. مشاهده صفحه راهنمای محققین؛ و برای داوران مشاهده صفحه راهنمای داوران.
                                        2. اطمینان از صحت یارانه و اینترنت خود؛ خصوصاً عدم استفاده از VPN.

- ساعت کاری دانشگاه: 07:00 الی 15:30

نوع سوال را وارد کنید.